Aktywacja Nintendo Switch Online na konsoli Switch

Jedną z metod aktywacji gier Nintendo Switch jest kod wprowadzony w konsoli. Kroki podane poniżej przedstawiają proces realizacji kodów (abonamentu Online lub pobierania gry) na konsoli Nintendo Switch.

Pamiętaj: by mieć dostęp do sklepu Nintendo eShop, potrzebne jest konto Nintendo oraz połączenie internetowe.

  1. Uruchom konsolę Nintendo Switch,

  2. Na ekranie HOME, przejdź do sklepu Nintendo eShop i wybierz swoje konto.

  3. Kliknij „Zrealizuj kod” („Enter Code”) po lewej stronie ekranu.

  4. Wprowadź 16-znakowy kod. Wszystkie znaki, które nie są używane w kodach Nintendo (O, I, Z, przecinek, myślnik, itd.) będą nieaktywne.

  5. Potwierdź kod przyciskiem OK.
  6. Gra zostanie dodana do Twojego konta.

 

Loading...